Ontstaan van "het spel"

Ere-voorzitter Jean Dassy aan het woord

Beweren dat wij in onze gemeente de eerste cultuurbrengers waren die het initiatief hebben genomen om een toneelvereniging op te starten, is de waarheid geweld aandoen. Niets is minder waar en hiervoor moeten wij zelfs vele jaren terug in de tijd. De tijd van de inwijkelingen of “die van de wijk”, zoals de autochtone bevolking de mensen noemden die zich van een beetje overal in Vlaanderen in de landelijke regio Haasrode/Blanden kwamen vestigen.


Nog voor deze inwijkelingen Haasrode en Blanden kwamen bevolken, bestond er hier een bloeiend operettegezelschap. Ik heb – in mijn prille jeugd weliswaar - heel bewonderend geluisterd en gekeken naar Jeanneke en Lucie, twee geweldige actrices van dit gezelschap. In illo tempore werden die operettes opgevoerd bij “Den Bels” te Haasrode en in het “Kursaal” te Blanden.
Te Haasrode, werd er ook toneel gespeeld. Dit telkens voor het optreden van de plaatselijke fanfares, met name de fanfare Sint Cecilia (De Sissen) in zaal Steeno (boven* zoals men in de volksmond zei) en de Petermannen (De Blauwen) bij Den Bels (beneden*). Daarom zeggen sommige oudere autochtonen nog steeds, als ze naar het toneel gaan: “Vanavond gaan we naar ’t Concert”.
In feite ligt het ontstaan van Toneelkring Het Spel bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Blanden. De Bond bracht een eerste toneelvoorstelling, met onder meer, als ik mij goed kan herinneren, Luc Van Welde, Rik Jaubin, Karel en Lutgarde Kesteloot, Fred Boel en Dolf Ringelé. Paul Maes voerde de regie.
Die eerste voorstelling smaakte naar meer, want de toneelmicrobe had onmiddellijk en onverbiddelijk toegeslagen. Sommigen speelden zelfs met de idee van een eigen toneelgezelschap. En aldus toog Karel Kesteloot op pad om acteurs/medewerkers te ronselen met het oog op het opstarten van Toneelkring Het Spel. Zijn initiatief was een succes en op 24 november 1978 werd de eerste productie van de nieuwbakken toneelkring op de planken gebracht, met name “De Butler van Lady Chutham” van R. Cogen. Een komische thriller. De eerste cast bestond uit Maggy Colla, Jan Vandezande, Karel Kesteloot, Rik Jaubin, Christine Deberdt, Fred Boel en Hugo Keuppens. De regie was in handen van Hubert Hendrix.
Speel- en repetitieruimte kregen we bij de Paters Franciskanen te Vaalbeek. Een speelplateau dat genoeg ruimte bood om ons ding te doen, maar een zaaltje met een rampzalige akoestiek en voorzien van een aantal pilaren die menig toeschouwer het zicht belemmerden.
Na omzwervingen via Don Bosco te Oud-Heverlee en zaal De Roosenberg aan het Zoet Water, zijn wij terug kind aan huis in Don Bosco, bij de Paters Salesianen, aan de Waversebaan te Oud-Heverlee. Een veilige, praktische, toffe en voor mijn part definitieve thuishaven voor Toneelkring Het Spel.
Sedert 1978 is Het Spel uitgegroeid tot een hechte vriendenkring waar repetities en voorstellingen op een aangename en ontspannen manier verlopen. In de loop der jaren heeft Het Spel heel wat mensen zien komen en gaan. Een aantal dierbaren zijn ons helaas reeds definitief ontvallen. Maar de toneelmicrobe blijft nog steeds onverstoorbaar voortwoekeren. De drang om u en onszelf een paar keer per jaar enkele plezante, gezellige en goedlachse avonden te bieden is nog steeds onverwoestbaar aanwezig. Daar doen wij het voor. En uiteraard voor uw warm applaus dat oh zo deugd doet aan ons hartje na maanden van intense arbeid en voorbereiding.
En ja, nog even dit. Mocht de toneelmicrobe ook u te pakken krijgen,aarzel dan niet en neem contact met ons op. Toneelkring Het Spel heet u van harte welkom.

* Beneden: was onderaan de Milsestraat, waar op de hoek café Den Bels gevestigd was.
* Boven: was aan de kerk, met name de huidige herberg Den Deugniet.